Apie katedrą

Informatikos inžinerijos katedra įsikūrė 2002 metais. Katedros dėstytojai dėsto informacinių technologijų dalykus visose Kolegijoje vykdomose studijų programose.

Katedroje dirba 12 dėstytojų, iš jų: 1 profesorius, 3 docentai, 8 lektoriai. Mūsų dėstytojai kvalifikaciją nuolat tobulina kursuose, seminaruose, konferencijose, mokslinėse bei praktinėse stažuotėse, rengia metodinę medžiagą.

Įvairiuose seminaruose, konferencijose dalyvauja ir mūsų studentai.

Informatikos inžinerijos katedroje ruošiami specialistai pagal dvi studijų programas:

  • Informacinių sistemų technologijos studijų programa - vykdoma nuo 2004 metų;
  • Multimedijos technologijos studijų programa - vykdoma nuo 2012 metų.

Baigę informacinių sistemų technologijos studijų programą, studentai studijas gali tęsti magistrantūroje: Kauno technologijos universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Mykolo Romerio universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Katedros dėstytojai bendradarbiauja su darbdaviais. Kiekvienais metais organizuojami susitikimai su socialiniais partneriais. Socialiniai partneriai dalyvauja studijų programų atnaujinimo darbo grupėse, recenzuojant ir vertinant baigiamuosius projektus, praktikų seminaruose, aptariant profesinės veiklos praktikų tobulinimą, studentų įdarbinimą.

Papildoma informacija