Baigiamųjų kursų studentams

BAIGIAMŲJŲ PROJEKTŲ TEMOS

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Baigiamojo projekto tema

 

   

 

 

Eil. Nr.

Vardas pavardė

Baigiamojo projekto tema

 

   


Eil. Nr.

Vardas pavardė

Baigiamojo projekto tema

 

   
 

BAIGIAMŲJŲ PROJEKTŲ GYNIMO DATOS

IST16 GRUPĖS BAIGIAMŲJŲ PROJEKTŲ RENGIMO ETAPAI

Eil. Nr.

Preliminari data

Etapai

1.         

2018-09-14

Katedros vedėjas supažindina studentus su baigiamojo projekto rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka, baigiamųjų projektų vadovų sąrašu, studijų programoje numatytais studijų rezultatais, kuriuos studentai privalo pademonstruoti baigiamajame projekte

2.         

Ne vėliau kaip iki 2018-11-01

Preliminarios baigiamojo projekto temos svarstomos Katedros posėdyje

3.         

Ne vėliau kaip iki 2018-11-15

Baigiamųjų projektų vadovus bei temas tvirtina fakulteto dekanas

4.         

2019-01-28

Katedros vedėjas organizuoja pirmąją baigiamojo projekto peržiūrą Katedroje.

Studentas pristato baigiamojo projekto teorinę dalį ir projekto modelius.

5.         

2019-04-29

Katedros vedėjas organizuoja antrąją baigiamojo projekto peržiūrą Katedroje.

Studentas pristato realizuotą projekto demonstracinę (projektinę) versiją.

6.         

2019-05-23

Studentas pateikia projekto vadovui parengtą ir įformintą baigiamąjį projektą

7.         

2019-05-27

Studentas pateikia Katedrai parengtą ir įformintą baigiamąjį projektą (susegtą popierinį variantą ir elektroninę viso projekto versiją kompaktiniame diske)

8.         

2019-05-28

2019-05-29

Katedrinis gynimas

Katedros vedėjas organizuoja baigiamųjų projektų trečiąją peržiūrą Katedros posėdyje

Studentas pristato galutinį projektą

9.         

2019-05-30

2019-05-31

Studentas pateikia Katedrai po katedrinio gynimo baigiamąjį projektą (2 egz.  popieriniai ir 2 egz. el. laikmenoje (rašto darbas, programinis kodas, scenarijus ir pan.)

10.      

2019-06-11

2019-06-12

BP viešas gynimas Kvalifikavimo komisijoje

  

MT16 GRUPĖS BAIGIAMŲJŲ PROJEKTŲ RENGIMO ETAPAI

Eil. Nr.

Preliminari data

Etapai

1.         

2018-09-14

Katedros vedėjas supažindina studentus su baigiamojo projekto rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka, baigiamųjų projektų vadovų sąrašu, studijų programoje numatytais studijų rezultatais, kuriuos studentai privalo pademonstruoti baigiamajame projekte

2.         

Ne vėliau kaip iki 2018-11-01

Preliminarios baigiamojo projekto temos svarstomos Katedros posėdyje

3.         

Ne vėliau kaip iki 2018-11-15

Baigiamųjų projektų vadovus bei temas tvirtina fakulteto dekanas

4.         

2019-01-25

Katedros vedėjas organizuoja pirmąją baigiamojo projekto peržiūrą Katedroje.

Studentas pristato baigiamojo projekto teorinę dalį ir projekto modelius.

5.         

2019-04-26

Katedros vedėjas organizuoja antrąją baigiamojo projekto peržiūrą Katedroje.

Studentas pristato realizuotą projekto demonstracinę (projektinę) versiją.

6.         

2019-05-22

Studentas pateikia projekto vadovui parengtą ir įformintą baigiamąjį projektą

7.         

2019-05-24

Studentas pateikia Katedrai parengtą ir įformintą baigiamąjį projektą (susegtą popierinį variantą ir elektroninę viso projekto versiją kompaktiniame diske)

8.         

2019-05-27

Katedrinis gynimas

Katedros vedėjas organizuoja baigiamųjų projektų trečiąją peržiūrą Katedros posėdyje

Studentas pristato galutinį projektą

9.         

2019-05-29

Studentas pateikia Katedrai po katedrinio gynimo baigiamąjį projektą (2 egz.  popieriniai ir 2 egz. el. laikmenoje (rašto darbas, programinis kodas, scenarijus ir pan.)

10.      

2019-06-10

BP viešas gynimas Kvalifikavimo komisijoje

 

IIST15 GRUPĖS BAIGIAMŲJŲ PROJEKTŲ RENGIMO ETAPAI

Eil. Nr.

Preliminari data

Etapai

1.         

2018-10-01

Katedros vedėjas supažindina studentus su baigiamojo projekto rengimo, gynimo ir vertinimo tvarka, baigiamųjų projektų vadovų sąrašu, studijų programoje numatytais studijų rezultatais, kuriuos studentai privalo pademonstruoti baigiamajame projekte

2.         

Ne vėliau kaip iki 2018-11-01

Preliminarios baigiamojo projekto temos svarstomos Katedros posėdyje

3.         

Ne vėliau kaip iki 2018-11-15

Baigiamųjų projektų vadovus bei temas tvirtina fakulteto dekanas

4.         

2019-01-26

Katedros vedėjas organizuoja pirmąją baigiamojo projekto peržiūrą Katedroje.

Studentas pristato baigiamojo projekto teorinę dalį ir projekto modelius.

5.         

2019-04-27

Katedros vedėjas organizuoja antrąją baigiamojo projekto peržiūrą Katedroje.

Studentas pristato realizuotą projekto demonstracinę (projektinę) versiją.

6.         

2019-05-24

Studentas pateikia projekto vadovui parengtą ir įformintą baigiamąjį projektą

7.         

2019-05-28

Studentas pateikia Katedrai parengtą ir įformintą baigiamąjį projektą (susegtą popierinį variantą ir elektroninę viso projekto versiją kompaktiniame diske)

8.         

2019-05-29

Katedrinis gynimas

Katedros vedėjas organizuoja baigiamųjų projektų trečiąją peržiūrą Katedros posėdyje

Studentas pristato galutinį projektą

9.         

2019-05-31

Studentas pateikia Katedrai po katedrinio gynimo baigiamąjį projektą (2 egz.  popieriniai ir 2 egz. el. laikmenoje (rašto darbas, programinis kodas, scenarijus ir pan.)

10.      

2019-06-12

BP viešas gynimas Kvalifikavimo komisijoje

DIPLOMANTŲ KONSULTAVIMO GRAFIKAS

 

Eil. Nr.

Pareigos, pavardė vardas

Savaitės diena

Konsultacijos pradžios laikas

Auditorija

1.

Lektorius Einaras Daunys

ketvirtadienis

17.30

I-213

2.

Docentas dr. Liudvikas Kaklauskas

pirmadienis

9.00

CR-402

3.

Profesorė dr. Renata Macaitienė

penktadienis

9.00

CR-404

4.

Lektorius Saulius Milašauskas

pirmadienis

9.00

CR-406

5.

Lektorė Ingrida Morkevičienė

pirmadienis

9.00

CR-401

6.

Lektorė Vaida Steponavičienė

pirmadienis

9.00

CR-410

7.

Lektorė Gražina Tautvydienė

pirmadienis

8.00

CR-302

8.

Lektorius Adas Toleikis

pirmadienis

9.00

CR-404

9.

Lektorė Jovita Urnikienė

penktadienis

11.30

I-213

10.

Docentas dr. Vytautas Žalys

penktadienis

11.30

CR-403

 Jei dėstytojo nėra auditorijoje, kreiptis į katedrą CR-401.

 

ŠVK INFORMATIKOS INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPČIŲ BAIGIAMOJO PROJEKTO RENGIMO, GYNIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS IIST15

Tvarkos aprašas

ŠVK INFORMATIKOS INŽINERIJOS KRYPTIES BAIGIAMOJO PROJEKTO RENGIMO, GYNIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS IST16 IR MT16

Tvarkos aprašas

ŠVK INFORMACINIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJOS IR MULTIMEDIJOS TECHNOLOGIJŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ BAIGIAMOJO PROJEKTO RENGIMO METODINIAI NURODYMAI

Metodiniai nurodymai

Papildoma informacija