Studijų programos

Informatikos inžinerijos katedroje vykdomos trys informatikos mokslų studijų krypčių studijų programos.

Informacinių sistemų technologija

Multimedijų technologijos

Programų sistemos