Informacinių sistemų technologija

Programos tikslas

parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį analizuoti ir specifikuoti vartotojo poreikius, vertinti, projektuoti, įgyvendinti ir administruoti kompiuterines sistemas ir tinklus, numatyti plėtojimo galimybes ir saugumo užtikrinimą, savarankiškai tobulinti kvalifikaciją bei prisitaikyti prie nuolatinių profesinės veiklos pokyčių.

Specializacijos

Verslo sistemų technologijos
Kompiuterinių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra

Tarptautinių mainų galimybės

Kolegija palaiko glaudžius ryšius su užsienio aukštosiomis mokyklomis ir užtikrina dalinių studijų bei praktikų galimybes tokiose šalyse, kaip Vengrija, Lenkija, Ispanija, Portugalija, Latvija, Kosovas, Turkija, Gruzija, Graikija, Bulgarija

Tolesnės studijų galimybės
Absolventai studijas gali tęsti informatikos mokslų studijų krypčių grupės antrosios pakopos studijų programose

Studijų programos informacija
Studijų forma ir trukmė - nuolatinės studijos - 3 metai, ištęstinės studijos - 4 metai 
Studijų apimtis - 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba - lietuvių kalba
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis - Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Nuolatinėse studijose studijuojami dalykai ir praktikos

Algoritmavimo pagrindai

Diskrečioji matematika

Taikomoji fizika

Informacinės technologijos

Internetinės technologijos

Kompiuterinė grafika

Taikomoji matematika

Kūno kultūra

IT projektų valdymas

Kompiuterių programinės ir techninės įrangos praktika

Programavimo pagrindai

Operacinės sistemos

Kompiuterių tinklai ir debesų technologijos Sociologija / Technikos filosofija

Informacinių sistemų inžinerija

Specializacijos praktika

Taikomųjų tyrimų metodologija

Specializacijų dalykai:

 – Kompiuterių tinklų technologijos ir sauga 

– WEB servisai, Verslo procesų analizė ir modeliavimas 

Duomenų bazių valdymas

Elektronika

Internetinės technologijos

Kompiuterinė grafika

Kompiuterių architektūra

Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba

Specialybės kalba

Kūno kultūra

Daiktų internetas

Kibernetinė sauga

Objektinis programavimas

Profesinė etika / Bendravimo psichologija

Verslo informacinės sistemos

Informacinių sistemų inžinerija

Žmonių sauga ir ergonomika

Baigiamoji praktika

Baigiamasis projektas

Civilinė sauga

Specializacijų dalykai: 

– Programinis tinklų valdymas, Tinklo operacinės sistemos, jų administravimas

– Verslo duomenų analitika, Verslo procesų kūrimas ir integracija

Ištęstinėse studijose studijuojami dalykai ir praktikos

Algoritmavimo pagrindai

Diskrečioji matematika

Taikomoji fizika

Informacinės technologijos

Kompiuterinė grafika

Internetinės technologijos

 

Duomenų bazių valdymas

Kompiuterių architektūra

Operacinės sistemos

Specialybės kalba

Programavimo pagrindai

Technikos filosofija / Sociologija

Objektinis programavimas

Kibernetinė sauga

Verslo informacinės sistemos

Daiktų internetas

Bendravimo psichologija / Profesinė etika

Informacinių sistemų inžinerija

Taikomųjų tyrimų metodologija

Specializacijos praktika

Specializacijų dalykai:

– Programinis tinklų valdymas

– Verslo duomenų analitika

Taikomoji matematika

Internetinės technologijos

Kompiuterinė grafika

Elektronika

Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba

Kompiuterių programinės ir techninės įrangos praktika

Kompiuterių tinklai ir debesų technologijos

IT projektų valdymas

Programavimo pagrindai

Civilinė sauga

Informacinių sistemų inžinerija

Objektinis programavimas

Įmonių ekonomika ir verslo vadyba

Žmonių sauga ir ergonomika

Specializacijų dalykai:

– Kompiuterių tinklų technologijos ir sauga

– WEB servisai, Verslo procesų modeliavimas ir analizė

Specializacijų dalykai:

– Tinklo operacinės sistemos, jų administravimas

– WEB servisai, Verslo elektroninių procesų kūrimas ir integracija

Baigiamoji praktika

Baigiamasis projektas