Informacinių sistemų technologija

Programos tikslas
parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius atpažinti organizacijos poreikius, analizuoti informacijos srautus, projektuoti, programuoti, testuoti ir diegti programų sistemas, taikyti saugos sprendimus, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją

Alternatyvos

Grupinio darbo sistema
Kompiuterinių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra
Programavimas išmaniesiems įrenginiams

Tarptautinių mainų galimybės

Kolegija palaiko glaudžius ryšius su užsienio aukštosiomis mokyklomis ir užtikrina dalinių studijų bei praktikų galimybes tokiose šalyse, kaip Vengrija, Vokietija, Ispanija, Portugalija, Latvija, Kosovas, Baltarusija

Tolesnės studijų galimybės
Absolventai studijas gali tęsti informatikos mokslų studijų krypčių grupės antrosios pakopos studijų programose

Studijų programos informacija
Studijų forma ir trukmė - nuolatinės studijos - 3 metai, ištęstinės studijos - 4 metai 
Studijų apimtis - 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba - lietuvių kalba
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis - Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Nuolatinėse studijose studijuojami dalykai ir praktikos

Algoritmavimo pagrindai

Diskrečioji matematika

Fizika

Informacinės technologijos

Internetinės technologijos

Kompiuterinė grafika

Taikomoji matematika

Kūno kultūra

Inžinerinės medžiagos

Kompiuterio aparatinė įranga

Objektinis programavimas

Operacinių sistemų valdymas

Specialybės kalba

Technikos filosofija / Sociologija

Sistemų projektavimas Framework aplinkose

Įmonių ekonomika ir vadyba

Informacinių sistemų inžinerija

Kompiuterių sistemų kūrimo praktika

Taikomųjų tyrimų metodologija

Specializacijų dalykai:

Interaktyvių tinklalapių kūrimas Komunikavimo sistemų programavimas / Kompiuterių tinklų technologijos ir sauga / Mobiliųjų programėlių programavimas Android aplinkoje

Mobiliųjų programėlių programavimas iOS aplinkoje

Duomenų bazių valdymas

Elektronika

Internetinės technologijos

Kompiuterinė grafika

Programavimo pagrindai

Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba

Taikomoji matematika

Kūno kultūra

Sistemų projektavimas Framework aplinkose

Informacijos sauga

Kompiuterių tinklai ir telekomunikacijos

Objektinis programavimas

Profesinė etika / Bendravimo psichologija

Programavimo praktika

Žmonių sauga ir ergonomika

Baigiamoji praktika

Baigiamasis projektas

Civilinė sauga

Specializacijų dalykai: Interaktyvių tinklalapių kūrimas

Grupinio darbo sistemos serverio infrastruktūros diegimas ir priežiūra / Programinis tinklų valdymas

Tinklo operacinės sistemos, jų administravimas / Mobiliųjų programėlių programavimas Android aplinkoje

Mobiliųjų programėlių programavimas iOS aplinkoje

Ištęstinėse studijose studijuojami dalykai ir praktikos

Algoritmavimo pagrindai

Diskrečioji matematika

Fizika

Informacinės technologijos

Taikomoji matematika

Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba

 

Internetinės technologijos

Kompiuterinė grafika

Elektronika

Inžinerinės medžiagos

Programavimo pagrindai

Technikos filosofija / Sociologija

Objektinis programavimas Operacinių sistemų valdymas

Informacijos sauga

Kompiuterių tinklai ir telekomunikacijos

Žmonių sauga ir ergonomika

Sistemų projektavimas Framework aplinkose

Informacinių sistemų inžinerija

Įmonių ekonomika ir vadyba

Kompiuterių sistemų kūrimo praktika

Specializacijų dalykai:

Interaktyvių tinklalapių kūrimas

Grupinio darbo sistemos serverio infrastruktūros diegimas ir priežiūra / Programinis tinklų valdymas

Tinklo operacinės sistemos, jų administravimas / Mobiliųjų programėlių programavimas Android aplinkoje

Mobiliųjų programėlių programavimas iOS aplinkoje

Taikomoji matematika

Duomenų bazių valdymas

Internetinės technologijos

Kompiuterinė grafika

Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba

Kompiuterio aparatinė įranga

Objektinis programavimas

Operacinių sistemų valdymas

Specialybės kalbos pagrindai

Profesinė etika / Bendravimo psichologija

Sistemų projektavimas Framework aplinkose

Informacinių sistemų inžinerija

Programavimo praktika

Taikomųjų tyrimų metodologija

Civilinė sauga

Specializacijų dalykai:

Interaktyvių tinklalapių kūrimas

Komunikavimo sistemų programavimas / Kompiuterių tinklų technologijos ir sauga / Mobiliųjų programėlių programavimas Android aplinkoje

Mobiliųjų programėlių programavimas iOS aplinkoje

Baigiamoji praktika

Baigiamasis projektas