Multimedijos technologijos

Programos tikslas
parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius, analizuoti ir vertinti naudojamas garso ir vaizdo technologijas, parinkti multimedijos techninę ir programinę įrangą, projektuoti, kurti, integruoti ir valdyti multimedijos produktus, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją

Tarptautinių mainų galimybės

Kolegija palaiko glaudžius ryšius su užsienio aukštosiomis mokyklomis ir užtikrina dalinių studijų bei praktikų galimybes tokiose šalyse, kaip Turkija, Ispanija, Portugalija, Latvija

Tolesnės studijų galimybės
Absolventai studijas gali tęsti informatikos mokslų studijų krypčių grupės antrosios pakopos studijų programose

Studijų programos informacija
Studijų forma ir trukmė - nuolatinės studijos - 3 metai
Studijų apimtis - 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba - lietuvių kalba
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis - Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Nuolatinėse studijose studijuojami dalykai ir praktikos

Algoritmavimo pagrindai

Duomenų perdavimo ir valdymo technologijos

Fizika

Grafinis dizainas

Informacinės technologijos

Šiuolaikinių medijų meno ir technologijų pagrindai

Taikomoji matematika

Kūno kultūra

Garso ir vaizdo technologijos

Garso ir vaizdo montažo technologijų praktika

Internetinės technologijos

Specialybės kalba

Kompiuterio ir naudotojo sąsaja / Interneto naudotojo sąsajos projektavimas

 

Informacijos sauga

Kursinis darbas

Multimedijų praktika

Kompiuterinė animacija / Reklama medijose

Projektų valdymas / Reklamos dizainas

Technikos filosofija / Sociologija

Daugialypės terpės signalai

Duomenų bazių valdymas

Grafinis dizainas

Medžiagų mokslas

Multimedijų techninė įranga

Taikomoji matematika

Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba

Kūno kultūra

Grafinio dizaino ir programavimo praktika

Programavimas

Įmonių ekonomika ir vadyba

Internetinė rinkodara

Kompiuterinė grafika ir vizualizacija

Profesinė etika / Bendravimo psichologija

Civilinė sauga

Žmonių sauga ir ergonomika

Kompiuterinė animacija / Reklama medijose

Baigiamoji praktika

Baigiamasis projektas