Multimedijos technologijos

Programos tikslas
parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį analizuoti ir vertinti naudojamas garso ir vaizdo technologijas, parinkti multimedijos techninę ir programinę įrangą, projektuoti, kurti, integruoti ir valdyti multimedijos produktus, savarankiškai tobulinti kvalifikaciją bei prisitaikyti prie nuolatinių profesinės veiklos pokyčių, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją

Tarptautinių mainų galimybės

Kolegija palaiko glaudžius ryšius su užsienio aukštosiomis mokyklomis ir užtikrina dalinių studijų bei praktikų galimybes tokiose šalyse, kaip Turkija, Ispanija, Portugalija, Latvija, Vengrija

Tolesnės studijų galimybės
Absolventai studijas gali tęsti informatikos mokslų studijų krypčių grupės antrosios pakopos studijų programose

Studijų programos informacija
Studijų forma ir trukmė - nuolatinės studijos - 3 metai
Studijų apimtis - 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba - lietuvių kalba
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis - Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Nuolatinėse studijose studijuojami dalykai ir praktikos

Algoritmavimo pagrindai

Taikomoji fizika

Grafinis dizainas

Informacinės technologijos

Multimedijų techninė įranga

Taikomoji matematika

Kūno kultūra

3D grafika

Garso ir vaizdo technologijos

Internetinių technologijų ir korporatyvinio stiliaus kūrimo praktika

Medijų sistemų projektavimas ir modeliavimas

Specialybės kalba

Sociologija / Technikos filosofija

Skaitmeninė rinkodara

 

2D ir 3D vizualizacija / Internetinė animacija

Virtuali realybė / Virtualios realybės modeliavimas

Kursinis darbas

Multimedijų praktika

Taikomųjų tyrimų metodologija 

Bendravimo psichologija / Profesinė etika

Duomenų perdavimo ir valdymo technologijos

Duomenų bazių valdymas

IT projektų valdymas

Internetinės technologijos

Kompiuterinė grafika

Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba

Specialybės kalba

Kūno kultūra

Garso ir vaizdo technologijos

Programavimas

Įmonių ekonomika ir verslo vadyba

Internetinė rinkodara

Kibernetinė sauga

Socialinių medijų technologijos / WEB dizaino technologijos

2D ir 3D vizualizacija / Internetinė animacija

Civilinė sauga

Žmonių sauga ir ergonomika

Baigiamoji praktika

Baigiamasis projektas