Programų sistemos

Programos tikslas
parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius projektuoti, diegti ir administruoti informacinių komunikacinių technologijų sistemas organizacijoje, prižiūrėti, tobulinti bei valdyti kompiuterių techninę ir programinę įrangą, informacines sistemas, kompiuterių tinklus, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją

Alternatyvos

Internetinės programų sistemos
Programų sistemos organizacijos vietiniame tinkle 
Programų sistemos išmaniesiems įrenginiams

Tarptautinių mainų galimybės

Kolegija palaiko glaudžius ryšius su užsienio aukštosiomis mokyklomis ir užtikrina dalinių studijų bei praktikų galimybes tokiose šalyse, kaip Vengrija, Vokietija, Ispanija, Portugalija, Čekija, Latvija, Bulgarija, Gruzija, Lenkija, Turkija

Tolesnės studijų galimybės
Absolventai studijas gali tęsti informatikos mokslų studijų krypčių grupės antrosios pakopos studijų programose

Studijų programos informacija
Studijų forma ir trukmė - nuolatinės studijos - 3 metai, ištęstinės studijos - 4 metai 
Studijų apimtis - 180 kreditų
Studijų programos vykdymo kalba - lietuvių kalba
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis - Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Nuolatinėse studijose studijuojami dalykai ir praktikos

Algoritmavimo pagrindai ir formaliosios kalbos

Diskrečioji matematika

Duomenų bazių valdymo sistemos

Internetinių sistemų programavimas

Informacinės technologijos

Specialybės anglų kalba / specialybės vokiečių kalba / specialybės rusų kalba

Kūno kultūra

Kompiuterių architektūra ir tinklai

Objektinis programavimas

Operacinės sistemos

Programavimo praktika

Programų sistemų projektavimas

Technikos filosofija / Sociologija

Programų sistemų kūrimo praktika

Programų sistemų testavimas ir sauga

Interaktyvių sistemų programavimas / Išmaniųjų įrenginių programavimas / Tinklinis programavimas

PHP karkasai / JAVA karkasai / .NET karkasai

Civilinė sauga

Matematika programų sistemoms

Naudotojo sąsajos projektavimas

Procedūrinis programavimas

Programų sistemų projektų valdymas

SQL programavimas

Kompiuterių architektūra ir tinklai

Kūno kultūra

Programų sistemų kūrimas

Taikomieji tyrimai

Įmonių ekonomika ir vadyba

Programavimas PHP kalba / Programavimas JAVA kalba / Programavimas C# kalba

Profesinė etika / Bendravimo psichologija

Specialybės kalba

Dirbtinio intelekto metodai ir technologijos

Žmonių sauga ir ergonomika

Informacijos sauga ir teisė

Baigiamoji praktika

Baigiamasis projektas

Ištęstinėse studijose studijuojami dalykai ir praktikos

Algoritmavimo pagrindai ir formaliosios kalbos

Diskrečioji matematika

Duomenų bazių valdymo sistemos

Informacinės technologijos

Specialybės anglų kalba / Specialybės vokiečių kalba / Specialybės rusų kalba

Kompiuterių architektūra ir tinklai

Naudotojo sąsajos projektavimas

Programų sistemų projektų valdymas

SQL programavimas

Technikos filosofija / Sociologija

Programų sistemų kūrimas

Žmonių sauga ir ergonomika

Programavimas PHP kalba / Programavimas JAVA kalba / Programavimas C# kalba

Profesinė etika / Bendravimo psichologija

Dirbtinio intelekto metodai ir technologijos

Taikomieji tyrimai

Įmonių ekonomika ir vadyba

Interaktyvių sistemų programavimas / Išmaniųjų įrenginių programavimas / Tinklinis programavimas

Informacijos sauga ir teisė

Internetinių sistemų programavimas

Matematika programų sistemoms

Procedūrinis programavimas

Kompiuterių architektūra ir tinklai

Objektinis programavimas

Operacinės sistemos

Programavimo praktika

Programų sistemų projektavimas

Programų sistemų kūrimo praktika

Programų sistemų testavimas ir sauga

PHP karkasai / JAVA karkasai / .NET karkasai

Profesinė etika / Bendravimo psichologija

Civilinė sauga

Baigiamoji praktika

Baigiamasis projektas